Avioehtosopimus on yksi tärkeimmistä sopimuksista.  Useasti avioehtosopimus jätetään tekemättä erilaisiin syihin vedoten (kiire, ikuinen rakkaus, aviehtosopimuksen tekemisen vaikeus jne).

Tiesitkö, “yleensä avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuus jaetaan avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan puolisoiden kesken.”

Avioehtosopimus.org – sivujen tarkoitus on neuvoa sinua ja puolisoa avioehtospimuksen tekemisessä. Ja vastata yleisiin kysymyksiin.

Tiesitkö,

 1. Avioehto on kumppaneiden yhteinen sopimus. Molempien on suostuttava avioehdon laatimiseen.
 2. Aviehtosopimuksen voi kirjoittaa milloin vain: ennen parisuhteen solmimista tai milloin tahansa parisuhteen aikana.
 3. Ilman aviehtosopimusta varat jaetaan tasan puolisoiden kesken.
 4. Avioehtosopimus voidaan laatia koskemaan koko omaisuutta tai vain osaa siitä.
 5. Avioehtosopimus voidaan laatia koskemaan joko molempia tai vain toista aviopuolisoa.
 6. Avioehdon voi kirjoittaa itse, tilata lakimieheltä tai valtion oikeusaputoimistosta. Itse tehty sopimus kannattaa tarkistuttaa alan ammattilaisella.
 7. Avioehdossa tulee olla päiväys ja molempien puolisoiden allekirjoitus. Lisäksi kahden esteettömän todistajan on todistettava allekirjoitukset oikeiksi.
 8. Avioehtosopimus on aina rekisteröitävä maistraatissa vihkimisen tai parisuhteen rekisteröimisen jälkeen, minkä jälkeen se astuu voimaan.
 9. Avioehtosopimusta ei pysty rekisteröimään, jos avioero on viety oikeuslaitoksen käsiteltäväksi.
 10. Avioehtosopimuksen muutokset tulee myös rekisteröidä maistraatissa.
 11. Avioehtosopimuksen voi purkaa uudella sopimuksella, jossa avio-oikeus palautetaan voimaan.
 12. Sopimus on voimassa liiton päättymiseen asti.
 13. Avioehtosopimus vaikuttaa sekä avieroon että perinnönjakoon, ellei toisin sovita.
 14. Mikäli avioehtosopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, voidaan sopimusta sovitella erityisin perustein.
 15. Mikäli puolisot eivät pääse avioehtosopimuksen sovittelusta yhteisymmärrykseen, tekee sovittelun pesänjakaja, jonka ratkaisusta voi valittaa käräjäoikeuteen.
 

Leave a Reply